CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0312214744
Địa chỉ: 83 đường số 8, khu phố 3, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tuấn
Ngày cấp giấy phép: 02/04/2013
Ngày hoạt động: 02/04/2013 (Đã hoạt động 9 năm)
Điện thoại trụ sở: oH7zL4bvtw824ka5J7wAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động