CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC FUTURE STAR

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC FUTURE STAR

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 1101953113
Địa chỉ: Số 4-6 Đường 13, KDC Đồng Tâm, KP Bình Cư 2, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Đại diện pháp luật: Khấu Thị Mỹ Linh
Ngày cấp giấy phép: 09/07/2020
Ngày hoạt động: 09/07/2020 (Đã hoạt động 1 năm)
Điện thoại trụ sở: pp8gvuLlHckMBVf0AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động