CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0301466073
Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Huỳnh Bích Ngọc
Ngày cấp giấy phép: 25/07/2007
Ngày hoạt động: 07/08/1998 (Đã hoạt động 23 năm)
Điện thoại trụ sở: LL8A5ytAytR4Zf8AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động