CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SUỐI TIÊN

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SUỐI TIÊN

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0316200171
Địa chỉ: 35 Hoàng Hữu Nam, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Tấn Phát
Ngày cấp giấy phép: 14/03/2020
Ngày hoạt động: 14/03/2020 (Đã hoạt động 2 năm)
Điện thoại trụ sở: gSgAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động