CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC TỰ HỌC 365

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC TỰ HỌC 365

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0315874001
Địa chỉ: 21G Nguyễn Văn Trỗi, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Nam
Ngày cấp giấy phép: 29/08/2019
Ngày hoạt động: 01/09/2019 (Đã hoạt động 2 năm)
Điện thoại trụ sở: 7Xzl2FdbKd6w5AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top