CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLD BEACH VŨNG TÀU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLD BEACH VŨNG TÀU

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 3502459681
Địa chỉ: Đường 80, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Đại diện pháp luật: Nguyễn Quý Đăng Châu
Ngày cấp giấy phép: 29/09/2021
Ngày hoạt động: 29/09/2021 (Đã hoạt động 2 tháng)
Điện thoại trụ sở: 0njrSgSFaTkw0AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top