CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1


Mã số thuế: 0101043264
Địa chỉ: 168 Đường giải phóng, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Dương Tất Khiêm
Giám đốc công ty: Dương Tat Khiêm
Ngày cấp giấy phép: 02/01/2004
Ngày hoạt động: 19/06/2000 (Đã hoạt động 21 năm)
Điện thoại trụ sở: +b4eivwAKk5fwMnVaVAAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động