CÔNG TY CỔ PHẦN DESCO

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN DESCO

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0401987506
Địa chỉ: 12-14 Nguyễn Hành, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Công
Ngày cấp giấy phép: 08/07/2019
Ngày hoạt động: 08/07/2019 (Đã hoạt động 2 năm)
Điện thoại trụ sở: wJ5MEcfKEolKQAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động