CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM ĐÔNG QUANG

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM ĐÔNG QUANG

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0301453892
Địa chỉ: 544 Nguyễn ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thiêm
Giám đốc công ty: Nguyễn Tài Châu
Ngày cấp giấy phép: 07/04/1993
Ngày hoạt động: 07/04/1993 (Đã hoạt động 29 năm)
Điện thoại trụ sở: QF4v5fsZfwNlvnbITLraR4AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động