CÔNG TY CỔ PHẦN DIC-TN9

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC-TN9

Tên giao dịch: DIC – TN9 JOINT STOCK COMPANY
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0316772570
Địa chỉ: 952 đường Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Bảo Ngọc
Ngày cấp giấy phép: 26/03/2021
Ngày hoạt động: 26/03/2021 (Đã hoạt động 8 tháng)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động