CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0301055612
Địa chỉ: 16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2006
Ngày hoạt động: 10/06/1992 (Đã hoạt động 29 năm)
Điện thoại trụ sở: fvrW2trLHh+7ep0+fWlpaWObEiRPj4+NnzpyprKykzHrS3MHRfFJSEncyHA6fP3++s7MzJyfHbrfTPsBCKpWazWaz2RwzUaSmG+AFi8WiVCoPHz4c8+1GTf88Nv6X+vP4CdhOW6Ljq3s4AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top