CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHÁCH SẠN SƠN LA

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHÁCH SẠN SƠN LA

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 5500565977
Địa chỉ: Số 03, Đường Lò Văn Giá, Tổ 2, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiệu
Ngày cấp giấy phép: 24/04/2018
Ngày hoạt động: 23/04/2018 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: 5oOPyr9Jf0GqUI250cWw80AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động