CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ ĐẦM NẠI

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ ĐẦM NẠI

Tên giao dịch: DAM NAI WIND POWER JSC
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 4500607784
Địa chỉ: Thôn Láng Me, Xã Bắc Sơn, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận
Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Điện
Ngày cấp giấy phép: 02/08/2016
Ngày hoạt động: 05/08/2016 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: 5PcsGo+kqAURsAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY CÔNG VIÊN CÂY XANH ĐÀ NẴNG