CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ Á CHÂU

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ Á CHÂU

Tên giao dịch: AINJSC
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0801188427
Địa chỉ: Thôn My Thữ, Xã Vĩnh Hồng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lân
Giám đốc công ty: Nguyên Đình Đức
Ngày cấp giấy phép: 12/09/2016
Ngày hoạt động: 12/09/2016 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: XfDjAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động