CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Tên giao dịch: DONG A JSC
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0800265566
Địa chỉ: Khu 10 (khu 4 cũ), Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Toản
Ngày cấp giấy phép: 03/10/2002
Ngày hoạt động: 01/10/2002 (Đã hoạt động 19 năm)
Điện thoại trụ sở: wfrPrbZ53dBrwAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động