CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CÁP TREO NÚI SAM

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CÁP TREO NÚI SAM

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 1602113179
Địa chỉ: Khóm Vĩnh Tây 3, Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương Ngân
Ngày cấp giấy phép: 06/12/2019
Ngày hoạt động: 06/12/2019 (Đã hoạt động 2 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động