CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0303459402
Địa chỉ: JJ9-JJ10 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Mã Vĩnh Bá
Ngày cấp giấy phép: 02/08/2004
Ngày hoạt động: 01/10/2004 (Đã hoạt động 17 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CÁM GẠO HONOROAD VIỆT NAM