CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA

Tên giao dịch: KHAPHARCO
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 4200562765
Địa chỉ: Số 74 đường Thống Nhất, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Đại diện pháp luật: Lê Nhuận
Ngày cấp giấy phép: 08/07/2004
Ngày hoạt động: 08/07/2004 (Đã hoạt động 17 năm)
Điện thoại trụ sở: wswK5mPAAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động