CÔNG TY CỔ PHẦN FG HOLDING GROUP

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN FG HOLDING GROUP

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0314088252
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Nguyễn Vân Anh
Ngày cấp giấy phép: 31/10/2016
Ngày hoạt động: 29/10/2016 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: 0C+w51SORaOMLfSgAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động