CÔNG TY CỔ PHẦN FINTEK

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN FINTEK

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0313617263
Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Ly
Ngày cấp giấy phép: 14/01/2016
Ngày hoạt động: 15/01/2016 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: wDJ+EH45a8l0AAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động