CÔNG TY CỔ PHẦN FIT CONSUMER

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN FIT CONSUMER

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0313522734
Địa chỉ: 276 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lý Quốc Anh
Giám đốc công ty: Phạm Công Sinh
Ngày cấp giấy phép: 06/11/2015
Ngày hoạt động: 05/11/2015 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: 1DfQnHIgCjjMOkUUAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động