CÔNG TY CỔ PHẦN FOCUS VIETNAM HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN FOCUS VIETNAM HOLDINGS

Tên giao dịch: FOCUS VIETNAM
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 4201715132
Địa chỉ: Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tấn
Ngày cấp giấy phép: 03/11/2016
Ngày hoạt động: 04/11/2016 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: 0Xv7zpYOFSh1YAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top