CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG PNN

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG PNN

Tên giao dịch: PNN CONSTRUCTION TECHNOLOGY SOLUTION JOINT STOCK COMPANY
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0107634626
Địa chỉ: số 46, tổ 13, phố yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nguyện
Ngày cấp giấy phép: 16/11/2016
Ngày hoạt động: 14/11/2016 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: dfwGlus3sW4yRkUAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động