CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY ĐÔNG ANH

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY ĐÔNG ANH

Tên giao dịch: DAFCO
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0101712483
Địa chỉ: Tổ 37, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Tuấn
Giám đốc công ty: Nguyễn Đức Đăng
Ngày cấp giấy phép: 22/06/2005
Ngày hoạt động: 22/06/2005 (Đã hoạt động 16 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động