CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY IKEN

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY IKEN

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0313797337
Địa chỉ: Số 37/54 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Bùi Văn Viện
Ngày cấp giấy phép: 10/05/2016
Ngày hoạt động: 11/05/2016 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: 8b8BY+fhrcrt+5kAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động