CÔNG TY CỔ PHẦN GOURMET PARTNER VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN GOURMET PARTNER VIỆT NAM


Mã số thuế: 0315194856
Địa chỉ: Tầng M, Tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Axel Daniel Olivier Paris
Ngày cấp giấy phép: 31/07/2018
Ngày hoạt động: 30/07/2018 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở: Fn1a6Pd+AcPHgAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động