CÔNG TY CỔ PHẦN HATTO

CÔNG TY CỔ PHẦN HATTO

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0315847086
Địa chỉ: 400/7 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Hồng
Ngày cấp giấy phép: 13/08/2019
Ngày hoạt động: 13/08/2019 (Đã hoạt động 2 năm)
Điện thoại trụ sở: 4EXv69ma9p2lYAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top