CÔNG TY CỔ PHẦN HAY GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN HAY GROUP

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0314314180
Địa chỉ: 173 Phan Huy ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền
Ngày cấp giấy phép: 27/03/2017
Ngày hoạt động: 29/03/2017 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: 8B7bUCgiRLwN4AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top