CÔNG TY CỔ PHẦN IBST VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN IBST VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0108684108
Địa chỉ: Số 99 Cầu lớn, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Lê Hồng Thoan
Ngày cấp giấy phép: 04/04/2019
Ngày hoạt động: 04/04/2019 (Đã hoạt động 3 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH LÊ MÂN