CÔNG TY CỔ PHẦN INTERNATIONAL FASHION DEPOT

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERNATIONAL FASHION DEPOT

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0312957122
Địa chỉ: Tầng 10, 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phạm Minh Thắng
Ngày cấp giấy phép: 09/10/2014
Ngày hoạt động: 10/10/2014 (Đã hoạt động 7 năm)
Điện thoại trụ sở: 8KfgLMstFHbjoqBQAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động