CÔNG TY CỔ PHẦN JOBCHAT

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN JOBCHAT

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0401983685
Địa chỉ: 203 ông ích Khiêm, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Đại diện pháp luật: Lê Quang Đạo
Ngày cấp giấy phép: 18/06/2019
Ngày hoạt động: 18/06/2019 (Đã hoạt động 2 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động