CÔNG TY CỔ PHẦN KDG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KDG VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0316274159
Địa chỉ: 51/22 Phú Lộc, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Khiêm
Ngày cấp giấy phép: 15/05/2020
Ngày hoạt động: 15/05/2020 (Đã hoạt động 2 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động

Top