CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ ĐIỆN MÁY VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ ĐIỆN MÁY VIỆT NAM

Tên giao dịch: EMV., JSC
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0104544406
Địa chỉ: Xóm Mỏm, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Sơn
Ngày cấp giấy phép: 05/04/2010
Ngày hoạt động: 18/03/2010 (Đã hoạt động 12 năm)
Điện thoại trụ sở: CVMmqR2HUzZRAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động