CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ SẢN XUẤT VÁN ÉP TRỐNG ĐỒNG

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ SẢN XUẤT VÁN ÉP TRỐNG ĐỒNG

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0107808960
Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Điệp
Giám đốc công ty: Nguyễn Duy Sơn
Ngày cấp giấy phép: 17/04/2017
Ngày hoạt động: 17/04/2017 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: IX72QvshfrWH+AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động