CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU (NỘP THAY)

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU (NỘP THAY)


Mã số thuế: 2300321047
Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Hoàng Kim Bồng
Giấy phép số: 2300100471
Ngày cấp giấy phép: 03/02/2005
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động