CÔNG TY CỔ PHẦN KOSMOS VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSMOS VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0311939064
Địa chỉ: Số 500A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Quang Hội
Ngày cấp giấy phép: 21/08/2012
Ngày hoạt động: 24/08/2012 (Đã hoạt động 9 năm)
Điện thoại trụ sở: 2IAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động