CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TOÀN THẮNG

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TOÀN THẮNG

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0301439464
Địa chỉ: 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Minh Tuấn
Ngày cấp giấy phép: 03/12/2007
Ngày hoạt động: 19/03/1993 (Đã hoạt động 29 năm)
Điện thoại trụ sở: 4cf9L8AbKtKMIPBZE4AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NGÂN AN