CÔNG TY CỔ PHẦN LANDSOFT VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN LANDSOFT VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0314179809
Địa chỉ: A01-04, số 37 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Hoàng Sỹ Tiến
Ngày cấp giấy phép: 03/01/2017
Ngày hoạt động: 03/01/2017 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: 8YfMvUMdchlVr3I8AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động