CÔNG TY CỔ PHẦN LDT

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN LDT

Tên giao dịch: LDT JOINT STOCK COMPANY
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 3502046839
Địa chỉ: Đường số 6, Khu công nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Đại diện pháp luật: Lê Duy Thặng
Ngày cấp giấy phép: 20/02/2012
Ngày hoạt động: 20/02/2012 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở: Q36zIl1S7I1d0AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT VINH