CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEDIPHARCO TENAMYD BR S.R.L

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEDIPHARCO TENAMYD BR S.R.L

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 3301366116
Địa chỉ: 08 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên – Huế
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Dung
Ngày cấp giấy phép: 12/07/2011
Ngày hoạt động: 01/01/2012 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở: oD+kHJJ2J9BD1AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Ngừng hoạt động