CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Tên giao dịch: BSR CO., LTD

Mã số thuế: 4300378569
Địa chỉ: Số: 208 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Đại diện pháp luật: Bùi Minh Tiến
Ngày cấp giấy phép: 05/06/2008
Ngày hoạt động: 05/06/2008 (Đã hoạt động 13 năm)
Điện thoại trụ sở: SH5ybvidq2JNWAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động