CÔNG TY CỔ PHẦN MẬT NGỮ 12 CHÒM SAO

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN MẬT NGỮ 12 CHÒM SAO

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0312285255
Địa chỉ: 11B Đường số 4, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phí Thị Diễm Hương
Ngày cấp giấy phép: 20/05/2013
Ngày hoạt động: 23/05/2013 (Đã hoạt động 9 năm)
Điện thoại trụ sở: AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động