CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THỜI TRANG PHÚ TRỌNG

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THỜI TRANG PHÚ TRỌNG

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0106848424
Địa chỉ: Tiểu khu Mỹ Lâm, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Gia
Ngày cấp giấy phép: 14/05/2015
Ngày hoạt động: 13/05/2015 (Đã hoạt động 7 năm)
Điện thoại trụ sở: Z76cTQoaGhkKhkB5YRP6739ZfStUpLeWGpJMAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động