CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

Tên giao dịch: SLS
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 5500155321
Địa chỉ: Km 34 quốc lộ 6 Sơn La- Hà Nội, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La
Đại diện pháp luật: Đặng Việt Anh
Giám đốc công ty: Trần Ngọc Hiếu
Ngày cấp giấy phép: 20/02/2008
Ngày hoạt động: 20/02/2008 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở: AEDPiu41n4rMAAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH SHIJAR (VIÊÊT NAM)