CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0305173769
Địa chỉ: R1-49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Minh
Ngày cấp giấy phép: 30/08/2007
Ngày hoạt động: 01/09/2007 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở: D2HAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động