CÔNG TY CỔ PHẦN MỘC ĐIỀN XANH

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN MỘC ĐIỀN XANH

Tên giao dịch: MOC DIEN XANH JOINT STOCK COMPANY
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0316700174
Địa chỉ: Số 5 Ao Đôi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phan Thị Hà My
Ngày cấp giấy phép: 29/01/2021
Ngày hoạt động: 29/01/2021 (Đã hoạt động 10 tháng)
Điện thoại trụ sở: aD7aTXDENmcAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động