CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN E-HOUSE VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN E-HOUSE VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0315088223
Địa chỉ: Lầu 7, Số 8, Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Zong, Lei
Ngày cấp giấy phép: 04/06/2018
Ngày hoạt động: 04/06/2018 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở: mKfwCr3IIJS3ywAQAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động