CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔI SAO PHƯƠNG ĐÔNG HD

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔI SAO PHƯƠNG ĐÔNG HD

Tên giao dịch: EASTAR HD
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0801172297
Địa chỉ: Số 11 đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Đại diện pháp luật: Lê Minh Lực
Ngày cấp giấy phép: 14/01/2016
Ngày hoạt động: 14/01/2016 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: ln8Ak0XpT4u3tvIAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top