CÔNG TY CỔ PHẦN NỤ CƯỜI MỚI VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN NỤ CƯỜI MỚI VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0107916758
Địa chỉ: Số 85 Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Ngụy Thị Vân Anh
Ngày cấp giấy phép: 11/07/2017
Ngày hoạt động: 11/07/2017 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: 899YfmnKbR7b7SZwAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top