CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM THIÊN HƯƠNG THANH HOÁ

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM THIÊN HƯƠNG THANH HOÁ

Tên giao dịch: CÔNG TY NƯỚC MẮM THIÊN HƯƠNG
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 2800843355
Địa chỉ: Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Cơ
Ngày cấp giấy phép: 09/05/2005
Ngày hoạt động: 01/07/2005 (Đã hoạt động 16 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động